a_article
"Ohvriga ei ole võimalik sõnakuulmatust kompenseerida" E. L. Cole